Karykatura Henryka Mosinga z księgi pamiątkowej na urodziny Rudolfa Weigla 17. kwietnia 1941 roku, zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Przodkowie z austriackiej Styrii

Rodzina Mosingów przybyła do Galicji z austriackiej Styrii pod koniec XVIII wieku. Zmarły w 1841 roku Józef Wilhelm Mosing, pochodzący z Eisenstadt, był między innymi lekarzem w Sandomierzu, Brzeżanach i Tarnopolu...więcej

Lwów początku XX wieku: miasto-tygiel

Ludzie w tym mieście byli niepokorni i twardzi. I nie chodzi tu o twardość podmiejskiej żulii, która zyskała pieszczotliwe i uwielbiane w reszcie kraju miano „batiarów”. Twardzi w tym mieście byli ludzie kulturalni...więcej

Formacja duchowa w trudnych czasach

Życie akademickie między wojnami było burzliwe. Uczelnie były terenem gwałtownych walk politycznych, w wielu przypadkach walk toczonych całkowicie realnie, fizycznie. Częste były pobicia, bywały też ofiary...więcej

Urodzeni okołu roku 1910 – odważni księża

Ludzie urodzeni około roku 1910 byli skazani na to, aby być zimni lub gorący. Nie mogli być letni, bo czas na to nie pozwalał. Urodzeni tuż przez pierwszą Wielką Wojną, dorastali w niepodległej Polsce, która była dla nich czymś...więcej

Lwów pod dwiema okupacjami

Lwowianom wydawało się, że wojna będzie przypominała tę sprzed dwudziestu lat. Będzie trudna i okrutna, ale w jakiś sposób cywilizowana. Tym bardziej, że z początku wyglądało na to, że miasto zajmą Niemcy, sprzymierzeni przecież z...więcej

Instytut Tyfusowy Rudolfa Weigla – legenda Lwowa

To była jedna z tych instytucji, bez których Lwów nie byłby sobą. Zaś twórca Instytutu był jedną z tych postaci lwowskiego środowiska naukowego, które świadczyły o jego oryginalności i wielkości. Dwukrotnie otarł się o...więcej

Człowiek

Pod koniec swojego życia Henryk Mosing, wygłaszając wspomnienie o profesorze Rudolfie Weiglu wypowiedział zdanie: „Weigl był CZŁOWIEKIEM” i wypowiedział je tak, że użycie w transkrypcie wielkich liter ma całkowite uzasadnienie. Wypowiedział je bowiem...więcej

Powołanie i tajne wyświęcenie

Wszyscy, którzy dowiadują się o tym, że Henryk Mosing był od 1961 roku tajnym księdzem, a od lat  70-tych prowadził spotkania formacyjne z młodzieżą męską, które przerodziły się w Instytut św. Wawrzyńca, przez który przewinęło się ok. 200 młodych ludzi, pytają natychmiast o  to, czy...więcej

Osobowość

Przez formację ojca Pawła, czyli ks. Henryka Mosinga, przewinęło się według rozmaitych świadectw, około 200 chłopców i młodych mężczyzn. Oprócz tego był dla setek ludzi znakiem, punktem odniesienia, kimś do kogo się przychodziło, aby zostać pocieszonym, uleczonym…więcej

Instytut Św. Wawrzyńca

Instytut powstał w wyniku rozmów Henryka Mosinga z arcybiskupem krakowskim Karolem Wojtyłą, prowadzonych już w latach 70-tych w czasie nielicznych podróży Doktora do Polski. Późniejszy papież zwrócił tajnemu księdzu uwagę na to, jak ważna jest w warunkach ateizacji...więcej

Konspiracja

Wszyscy, którzy dowiadują się o tym, że Henryk Mosing był od 1961 roku tajnym księdzem, a od lat  70-tych prowadził spotkania formacyjne z młodzieżą męską, które przerodziły się w Instytut św. Wawrzyńca, przez który przewinęło się ok. 200 młodych ludzi, pytają natychmiast o  to, czy...więcej

Droga

Opowieść biskupa Leona Małego o jego relacji z Henrykiem Mosingiem pełna jest zwrotów i niespodzianek. To nie jest bajka o grzecznym chłopcu i dobrym wujaszku. To jest historia duchowego zmagania. Zmagania, które rozpoczęło się od starania, aby powołanie, jakie…więcej

„Za drugich Sowietów” – depolonizacja miasta

Okres trzeciej okupacji Lwowa, po wyparciu Niemców w lipcu 1944 roku, nazywany był przez mieszkańców „za drugich Sowietów”. Po doświadczeniach lat 1939-41 nikt nie miał złudzeń, jak będzie wyglądało „wyzwolenie”. Zaczęło się dobrze, od współdziałania oddziałów AK i wojsk sowieckich przy zdobywaniu miasta. Współdziałanie było elementem Akcji „Burza”...więcej

Mosing i Weigl

Między tymi ludźmi istniała niewątpliwie klasyczna relacja mistrz – uczeń, ale wiele wskazuje na to, że było też coś więcej. Autentyczna przyjaźń. Na tyle, na ile pozwalała na to różnica wieku i konwenanse czasów, które nie dawały przyzwolenia na nadmierne manifestowanie uczuć między ludźmi z różnych pokoleń. Kiedy Henryk Mosing ...więcej

Henryk Mosing jako naukowiec

Większość swej naukowej kariery przeżył w Związku Sowieckim, kraju specyficznym pod tym względem. Uczeni w imperium Stalina i jego następców byli wysoko cenieni, choć ich różne kategorie doznawały różnego traktowania. Przedstawiciele nauk ścisłych, ale także lekarze, biolodzy...więcej